Forside

Follow us:

Forside

DAGSORDEN

Håndboldafd.`s ordinære generalforsamling

Onsdag 27 marts 2019 kl. 19.30 på Korup Skole

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af protokolfører.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Plan for det kommende år.

5. Forelæggelse af regnskab 2018

6. Budget for det kommende år ( 2019 )

7. Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelse.

a. Bestyrelsesmedlemmer ( for en 2 årig periode )

Henrik Brendholdt ( modtager ikke genvalg )

Lizette Wowk ( modtager ikke genvalg )

Lotte Hansen

b. Suppleanter ( for en 1 årig periode )

1. suppleant

2. suppleant

9. Valg af revisorer.

a. Revisor – bilagskontrollant ( for en 2 årig periode )

b. Revisorsuppleant ( for en 1 årig periode )

10.Eventuelt.

 

Korup den 12 februar 2019

Korup IF Håndbold

 

Hanne Hansen, formand.

 

 

NYT! - NYT! - NYT!

Håndboldfitness

Første gang 6 september kl. 17:00 - 18:30

Læs mere her

Korup IF deltog i weekenden 6-8 april i DHK pokal i Flensborg

VIP sponsorer