Referat Generalforsamling 4 april 2018

Follow us:

VIP sponsorer

Referat fra Generalforsamling 2018

Korup IF Håndbold afholdt generalforsamling onsdag den 4. april.

Ud over bestyrelsen var der et pænt lille fremmøde, og generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden med Erik Moes som dirigent.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt og godkendt. Ligeledes kassererens fremlægning af regnskabet.

Bestyrelsen fortsætter som hidtil. Dem der var på valg blev genvalgt.

Der var indkomne forslag fra nogle forældre og tak for det. Det vil bestyrelsen tage fat om.

 

Sæson 2017-18 er nu vel overstået, og vi ser frem til sommerhåndbold, strandhåndbold, opstartsstævner m.m.

 

Følg med på hjemmesiden www.koruphaandbold.dk og på Facebook hvor træningstiderne bliver lagt op.

 

Tak til alle medlemmer, trænere, hjælpetrænere, holdledere samt øvrige frivillige hjælpere for en god sæson samt tak til alle vore sponsorer for jeres støtte.

 

 

God sommer!

 

Hanne Hansen

Formand