Referat Generalforsamling 27 marts 2019

Referat fra Generalforsamling 2019

Onsdag 27 marts 2019 kl. 19.30 på  KORUP SKOLE

Antal fremmødte ; 16 + bestyrelsen


1. Valg af dirigent.

    Arne Bertelsen blev valgt.


2. Valg af protokolfører.

    Lizette Wowk blev valgt.


3. Bestyrelsens beretning.

Sæson 18 / 19 er ved at være slut, vi mangler kun vores afslutning på lørdag d.30. marts, hvor fem hold spiller hjemme. U6, U10 mix og U12 spiller weekend stævner og spiller derfor ikke på lørdag.


Vi har igen i år ikke haft hold i alle rækker, hvilket vi stadigvæk vil arbejder på at få til  næste sæson. Som vi berettede sidste år, håbede vi på, at vi kunne tilmelde et U12 hold, hvilket lykkedes delvist. De er 6 spillere og har med hjælp fra U10 holdet, spillet weekend turneringer. Tak til de U10 drenge der har gjort det muligt for U12 at spille kamp. Og til U12 drengene og deres træner Lara, skal der lyde et stort cadeau herfra, I har kløet på til træning, også selvom I ikke har været særlig mange.

 

Ligeledes har vi i år måtte ligge U14 og U16 pigerne sammen, for at kunne stille hold. De havde en lidt svær start, men pigerne har vist at hvis man står sammen som et hold, kan man nå langt. Vi synes det er rigtig godt gået af pigerne og deres trænerteam Nicolai og Natasja.


Vi oplever generelt, at der på alle hold er en stor træningsintensitet om tirsdagen, onsdag og torsdagen, hvor hallen summer af glade håndboldspillere, der kommer til træning for at lærer nyt, men også for at være sammen med deres holdkammerater.


I år er vi startet op med håndboldfitness. Det har været meget svingende med deltager, men omkring 20-25 mennesker har været forbi træningen, bare ikke samtidig. Nu er vi en fast trup på 10-12 stykker, med en stor alders fordeling, hvor den yngste er 8 år og den ældste 72. Hvilket viser netop det, som håndboldfitness handler om, nemlig at alle kan være med og alle bliver udfordret i løb, styrketræning og i håndboldspillet, alt imens vi har det sjovt.


Fra d. 26 - 28  april drager alle ungdomshold til Flensborg Cup. Som det forgangne år, håber vi  på at få ros for vores fantastiske heppekor. Så selvom det kan være lidt hårdt for trænerne at overdøve de mange megafoner, så er det  bare fedt at hører Korup synge og se Korupbaner vejer i de forskellige haller og  ingen er i tvivl om hvor vi kommer fra.


På seniorsiden er vi i år haft 2 damehold og 1 herrehold, men hvis vi kigger på “aktive” spillere lige nu, så skulle det nok være omvendt. Damesiden er plaget af rigtig mange skader, hvilket gør at det er svært at stille hold. Hvorimod at herresiden har fået stor tilgang, af både “gamle” medlemmer og helt nye ansigter. Faktisk så stor tilgang, at næsten 7 spillere må sidde over til hver kamp.


I år har damerne og herrerne trænet hver for sig, men det har på ingen måde påvirket sammenholdet.

Både dame serie 1 og herrer serie 1 spillede sig før jul op i kval til fynsserien, men ingen af dem er desværre rykket op. Vi krydser fingre for at det lykkes næste sæson.


Vi må dog ikke glemme, at herrerne i sidste uge spillede finale i seriepokalen, hvilket endte med flot guldmedalje og denne flotte pokal. Et stort tillykke skal der lyde herfra.


Igen i år holder vi afslutningsfest på sæsonens sidste hjemmekamp dag, på lørdag d. 30. marts. Hver kamp vil være med indløb fra begge hold, til musik efter eget valg og fulgt på banen af U8, U10 og U12 spillere. Og vi håber at hallen fyldes med folk der klapper dem ind på banen og give opbakning under kampen. Der vil også igen i år være mulighed for at tippe på kampenes resultater og vinde gode præmier. Efter kampene, begynder afslutningsfesten i hal 2, hvor årets spiller og fighter kåres, samt hvem der har solgt flest julekalender. Der vil også være amerikansk lotteri med små og store gevinster og så spiller vores “hus” dj, DJ James op til dans. Tak til alle de frivillige der altid træder til, så vi kan afholde sådan et arrangement.


Vores sponsorudvalg har igen i år arbejdet hårdt for at skaffe penge til klubben. Der er i løbet af sæsonen kommet nye sponsorer til. Herfra skal der lyde en stor tak til nye såvel som gamle sponsor for den opbakning de giver. Det er både i form af tilskud til spillertøj, samt gaver til vores lotteri ved afslutningsfesten. Sponsorudvalget gør et stort arbejde og vi fra bestyrelsen vil gerne sige tusind tak for det.

Udover at skaffe sponsor, hjælper håndbolden til ved loppemarked i KKIC som bliver afholdt i marts og oktober måned. Det har i år været de forskellige hold, som har hjulpet til, pengene fra loppemarked går til på ungdomssiden til bussen til Flensborg cup og på seniorsiden til gebyr til strandhåndbold.

Vi har i år søgt penge via DGI pulje fonden og var så heldige at få 20.000 kr. De er blevet brugt til at købe materialer til at optimere træningerne.

Der skal også lyde en stor tak til alle forældre for den altid store og sportslige opbakning til alle hold, på både hjemme- og udebane, uanset hvor langt vi er hjemmefra.


Til slut vil vi gerne takke trænere, hjælpetrænere, holdleder, materiale forvalter, dommeransvarlig, tøjvasker og alle de frivillige der altid møder op og giver en hjælpende hånd med. Uden frivillig arbejde, kunne vi slet ikke få klubben til at kører.

Beretningen blev godkendt uden kommentar.


4. Plan for det kommende år.

● Ændring af strukturen i FHF - ulige årgange U5, U7, U9, U11 osv.

● U11 skal fremadrettet spille på kort bane fra sæson 20 / 21, vi har ansøgt KKIC  om en kort bane.

● Hængeparti i forhold til et årshjul, men det er ikke helt så let, da vi har mange faktorer som vi ikke selv er medbestemmende i, såsom, opstart, turneringsplan før og efter jul, samt afslutning. Ligeledes loppemarked og arrangementer i hallen. Men vi vil arbejde videre med det.

● Vi vil ligeledes arbejde videre med forebyggende træning, opvarmningsprogram, bredt ud til alle hold.

● Gøre brug af vores nye materialer, evt. ved et fællesarrangement for alle trænere.

● Vi håber at få hold i alle ungdomsrækker.  Men vi må også erkende, at det er meget svært at skaffe trænere, på trods af indlæg på vores hjemmeside, facebook og impuls. Vi har flere ideer til at skaffe nye spillere, men det er et stort problem, at vi ikke kan skaffe trænere. For hvad har vi så at byde dem, ja både spillere og trænere, (hvad kommer først hønen eller ægget?) Vi åbne og lydhør overfor nye ideer.

● Vi kunne godt tænke os, at få forbindelse til Ubberud og se om det er muligt at “finde” nye medlemmer, det har vi før haft held med.

● Sponsorudvalget fortsætter deres gode arbejde med at skaffe nye sponsor såvel som at passe på de gamle.

Planen blev godkendt uden kommentar.


5. Forelæggelse af regnskab 2018.

    Henrik fremlagde regnskabet, som udviser et overskud på 30537 kr.

    Regnskabet blev godkendt uden kommentar.


6. Budget for det kommende år ( 2019 )

    Henrik fremlagde budgettet.


7. Indkomne forslag.

    Der var ikke fremsendt nogen forslag.


8. Valg af bestyrelse.

a. Bestyrelsesmedlemmer ( for en 2 årig periode )

    Henrik Brendholdt ( modtager ikke genvalg )

    Arne Jensen blev valgt .

    Lizette Wowk ( modtager ikke genvalg )

    Rasmus Freimann Gattrup blev valgt.

    Lotte Hansen  genvalgt.


b. Suppleanter  ( for en 1 årig periode )

    1.suppleant Karen Byskov blev valgt.

    2.suppleant  Tove Poulsen blev valgt.


9. Valg af revisorer.

    a.Revisor – bilagskontrollant ( for en 2 årig periode ) John Oris genvalgt.

    b.Revisorsuppleant ( for en 1 årig periode )  Henrik Brendholdt blev valgt.


10. Eventuelt.

      Der blev  uddelt diverse gaver til bla  Henrik og Lizette .


Arne Bertelsen takkede for god ro og orden.


Herefter blev generalforsamlingen lukket.


God sommer!


Hanne Hansen

Formand

VIP sponsorer